aktuality o nás poptávka ceník kontakt
 
 

 Účetnictví

 

Vedení účetnictví zahrnuje:

  zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem
    stanovených knih a evidencí
  kontrolu úhrad u přijatých a vydaných faktur
  vyhotovení přehledů dle potřeby zákazníka /rozvaha, výsledovka/
  zpracování DPH a přiznání DPH
  účetní a daňové poradenství, optimalizace
 
    Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů.
    Po ukončení účetního období obdrží každý zákazník vytištěné sestavy: hlavní knihu, deník účetních operací, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků a roční účetní závěrku.
    Součástí služby je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů. Všem zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.
 

 Daňová evidence

 

Vedení daňové evidence zahrnuje:

  zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem
    stanovených knih a evidencí
  kontrolu úhrad u přijatých a vydaných faktur
  vyhotovení přehledů dle potřeby zákazníka /rozvaha, výsledovka/
  zpracování DPH a přiznání DPH
  účetní a daňové poradenství, optimalizace
 
    Po ukončení roku obdrží každý zákazník vytištěný peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů členěný podle druhu, seznam pohledávek a závazků a výslednou rekapitulaci daňových příjmů a výdajů. Samozřejmostí je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně.
 

 Mzdy

 

Vedení mzdové agendy zahrnuje:

  kompletní zpracování mezd malých organizací /do 25 zaměstnanců/
  roční zúčtování daně z příjmu
  tisk příkazů k úhradě /platby daně z příjmu, sociálního zabezpečení,
    zdravotního pojištění, mzdy zaměstnancům/
  přihlášení a odhlášení zaměstnanců na PSSZ /OSSZ/ a zdravotní
    pojišťovně
 
    Po ukončení roku zpracováváme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro finanční úřady, pro zaměstnance pak roční zúčtování daně z příjmů. Připravíme podklady pro kontroly sociálního a zdravotního pojištění a záloh na daň a jménem zákazníka se těchto kontrol účastníme.
 

 Daně

 
  veškerá daňová přiznání /DPPO,DPFO,DPH,SD, DN,DD/
  optimalizace daňové povinnosti zákazníka
  příprava podkladů pro finanční kontrolu
 
    Nedílnou součástí vedení účetnictví nebo daňové evidence pro stálé zákazníky je především minimalizace (optimalizace) daňové povinnosti zákazníka při respektování i využití všech zákonných možností.
 
    Při řešení daňových i účetních problémů externích zákazníků dáváme přednost dotazům ve formě e-mailu s následným písemným potvrzením nebo konzultacím s osobní návštěvou a zpracováním písemného vyjádření.
 

 Ostatní služby

 
  zastupování na úřadech /FÚ, PSSZ, zdravotní pojišťovny,banky /
  zavedení účetnictví začínajícím podnikům a firmám
  pravidelné revize Vašeho účetnictví včetně účetního poradenství
  rekonstrukce účetnictví
  on-line účetnictví /můžete do své účetnictví nahlížet, pořizovat či
    pracovat s daty prostřednictvím internetu/
  přebíraní a předávání dokladů účetní firmou v sídle podnikatele
 
    Na základě plné moci se věnujeme zastupování zákazníků při jakýkoliv jednáních s pracovníky finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, živnostenských úřadů a pracovních úřadů.
 
 
 

      Znašich služeb:

         Účetnictví

         Daňová evidence

         Mzdy

         Daně

         Ostatní služby


      Důležitá čísla:

         2007  (stáhnout)

         2006  (stáhnout)

 
 
   
Přidat k oblíbeným 
Vytisknout 
Mapa webu 
Nahoru 
 
Copyright (C) 2006-2007 AAA účetnictví, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Web made by Michal Pohl, verze 2.3
aktuality   |   o nás   |   poptávka   |   ceník   |   kontakt