aktuality o nás poptávka ceník kontakt
 
 

Důležitá čísla 2007

 

 

 

Minimální základ daně OSVČ za rok 2007

 112 900 Kč 2006

120 800

 

Slevy na dani                                                                                  měsíc                                     rok

Na poplatníka

600 Kč

7 200 Kč

Na dítě (daň.bonus max.30 000 Kč za rok)

500 Kč

6 000 Kč

Na manžela/ku (nemá příjem 38 040 Kč za rok)

350 Kč

4 200 Kč

Na poplatníka částečný invalidní důchod

125 Kč

1 500 Kč

Na poplatníka plný invalidní důchod

250 Kč

3 000Kč

Na poplatníka ZTP/P

800 Kč

9 600 Kč

Na poplatníka studenta do 26 let (28 let)

200 Kč

2 400 Kč

Na dítě ZTP/P

1 000 Kč

12 000 Kč

Na manžela/ku ZTP/P

700 Kč

8 400 Kč

 

Minimální výše mzdy od 1.1. 2007

7 570 Kč  do 30.6.2006

8 000 Kč

 

7 955 od 1.7.2006

 

 

Sociální pojištění OSVČ hlavní činnost

Minimální výše měsíční zálohy důchodového pojištění

1 394 Kč 2006

 1 491 Kč

Minimální výše měsíční zálohy nemocenského pojištění

208 Kč 2006

222 Kč

Minimální a maximální vyměřovací základ za rok

60 420 Kč

486 000 Kč

Minimální a maximální důchodové pojištění za rok

17 885 Kč

143 856 Kč

 

Sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost

(např.: OSVČ, která vykonávala zaměstnání a příjem ze zaměstnání za rok 2007 činil 96 000 Kč)

Minimální výše měsíční zálohy důchodového pojištění

558 Kč 2006

597 Kč

Minimální výše měsíční zálohy nemocenského pojištění

83 Kč 2006

89 Kč

Minimální a maximální vyměřovací základ za rok

24 168 Kč

486 000 Kč

Minimální a maximální důchodové pojištění za rok

7 154 Kč

143 856 Kč

 

Důchodové pojištění neplatí OSVČ s vedlejší činností, která v roce 2007 nemá příjem po odečtení výdajů vyšší než 48.334,- Kč. Nemocenské pojištění je dobrovolné.

Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí do 8. dne kalendářního měsíce následujícího. Důchodové pojištění je 29,6% z vyměřovacího základu.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 se podává nejpozději do 30.4.2008 nebo s  daňovým poradcem (nutno doložit do 30.4.2008) do 30.7.2008. V měsíci (nejpozději za duben nebo s poradcem za červenec) podání přehledu se platí nová záloha, která vyjde v přehledu nebo minimální. Doplatek důchodového pojištění je splatný do 8 dnů ode dne, kdy OSVČ podala nebo měla podat Přehled o příjmech a výdajích.

 

 

Zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů

od  1.1.2007     

1 022 Kč (1-6 ) 1 074Kč (7-12) 2006

1 080 Kč

 

Zdravotní pojištění OSVČ

Minimální výše měsíční zálohy

1 218 Kč do 31.3.2006

1 360 Kč

Minimální výše měsíční zálohy

1 272 Kč od 1.4.2006

 

Minimální a maximální vyměřovací základ za rok

120 833 Kč

486 000 Kč

Minimální a maximální zdravotní pojištění za rok

16 313 Kč

65 610 Kč

 

Zálohy nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem, zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů. Takováto osoba je povinna zaplatit pojistné do osmi dnů ode dne, kdy bylo nebo mělo být podáno daňové přiznání za příslušný rok.

Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí do 8. dne kalendářního měsíce následujícího. Zdravotní pojištění je 13,5% z vyměřovacího základu.

Přehled o příjmech a výdajích se podává do osmi dnů po podání daňového přiznání všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období OSVČ pojištěna. Za rok 2007 nejpozději do 8.4.2008 nebo s  daňovým poradcem (nutno doložit do 8.4.2008) do 8.7.2008. V měsíci (nejpozději za duben nebo s poradcem za červenec) podání přehledu se platí  nová záloha, která vyjde v přehledu nebo minimální záloha. Doplatek zdravotního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne, kdy bylo nebo mělo být podáno daňové přiznání.

Nová minimální výše zálohy platí již od 1.1.2007, tj. od zálohy na leden 2007. Platíte-li zálohy zdravotního pojištění za rok 2006 v minimální výši, tj. 1218 Kč, musíte již od 1.1.2007 opět platit zálohy v minimální výši, tj. 1360 Kč.

 

 

Náhrady PHM a použití soukromého vozidla  OSVČ                pro 2006                     pro 2007

Náhrada za opotřebení vozidla

3,80 Kč

3,80 Kč

Benzin Speciál BA 91

29,30 Kč

 

Benzin Nornál (Natural) BA 91

29,64 Kč

 

Benzin Natural BA 95

29,82 Kč

 

Benzin Super plus (Natural) BA 98

33,12 Kč

 

Nafta motorová

29,04 Kč

 

Bionafta

27,51 Kč

 

 

Tyto průměrné ceny PHM se použijí při výpočtu daňově uznatelných nákladů/výdajů, používá-li vlastní (v osobním majetku nebo jinak bezplatně zapůjčené) vozidlo sám podnikatel, spolupracující osoba nebo společníci veřejných obchodních společností či komplementáři komanditních společností.

 

 

Náhrady PHM a použití soukr. vozidla  zaměstnanci           od 1.1.2006            od 1.1.2007

Náhrada za opotřebení vozidla

3,80 Kč

3,80 Kč

Benzin Speciál BA 91

30,10 Kč

27,80 Kč

Benzin Nornál (Natural) BA 91

29,50 Kč

27,90 Kč

Benzin Natural BA 95

30,40 Kč

28,10 Kč

Benzin Super plus (Natural) BA 98

34,40 Kč

31,10 Kč

Nafta motorová

29,50 Kč

28,10 Kč

 

Tyto průměrné ceny PHM se použijí pro určení výše cestovní náhrady za spotřebované PHM v případě, kdy zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu PHM (nemá doklad o nákupu PHM).

 

Stravné na pracovní cestě                                               od 1.1.2006            od 1.1.2007

Stravné 5–12 hod

58–69 Kč

58–69 Kč

Stravné 12–18 hod

88–106 Kč

88–106 Kč

Stravné 18–24 hod

138–165 Kč

138–165 Kč

Stravné Německo–celý den

45 €

45 €

Stravné Rakousko–celý den

45 €

45 €

Stravné Polsko–celý den

35 €

35 €

Stravné Slovensko–celý den

550 SKK

550 SKK

 

Jednotné kursy cizích měn

§ 38 zákona č. 586/1992 Sb.                                                      pro 2006                     pro 2007

EMU 1 EUR

28,27 Kč

 

Slovensko 100 SKK

76,27 Kč

 

USA 1 USD

22,41 Kč

 

Velká Británie 1 GBP

41,46 Kč

 

                  

Výdaje uplatněné % z příjmu (§ 7 odst. 9 a § 9 odst. 4)     

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

 

80%

Řemeslné živnosti

 

60%

Ostatní živnosti

 

50%

Podnikání podle zvláštních předpisů, autorská činnost,

nezávislá povolání, znalci,tlumočníci, aj.

 

40%

 

Pronájem

 

30%

                  

                  

                                    

                  

                  

                  

                  

 

 
 
 

      Znašich služeb:

         Účetnictví

         Daňová evidence

         Mzdy

         Daně

         Ostatní služby


      Důležitá čísla:

         2007  (stáhnout)

         2006  (stáhnout)

 
 
   
Přidat k oblíbeným 
Vytisknout 
Mapa webu 
Nahoru 
 
Copyright (C) 2006-2007 AAA účetnictví, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Web made by Michal Pohl, verze 2.3
aktuality   |   o nás   |   poptávka   |   ceník   |   kontakt